Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Company: HR1's Client

Location : Bac Giang

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

  • Tham gia xây dựng quy trình đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn định hướng của công ty
  • Xử lý các vấn đề bất thường gây ảnh hưởng tới sản phẩm, phân tích nguyên nhân và đưa ra đối sách cải thiện
  • Nghiên cứu, phát triển hệ thống quản lý chất lượng lưu trình và sản phẩm
  • Thường xuyên theo dõi quá trình sản xuất hàng, phối hợp với tất cả các bộ phận liên quan để nắm bắt được các bất thường ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và đề xuất phương án cải thiện

REQUIREMENTS:

  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành
  • Tiếng Trung 4 kỹ năng tốt, kỹ năng máy tính tốt
  • Am hiểu quy trình kiểm soát chất lượng trong sản xuất điện tử, hiểu biết về ISO9001, 7tool, 4M1E
  • Có kinh nghiệm quản lý chất lượng tại công ty điện tử 5 năm trở lên

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin