Senior Mass Recruiter

Company: HR1's Client

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Tiếp nhận và xác minh đầy đủ thông tin về vị trí tuyển dụng, nhu cầu tuyển dụng, số lượng và thời gian cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.
- Lên kế hoạch tuyển dụng cho mỗi đợt tuyển dụng : vị trí, số lượng, chất lượng, thời gian, phương pháp tuyển dụng dựa trên nguồn database sẵn có, hỗ trợ từ Marketing và chủ động tạo nguồn ứng viên qua các kênh
- Duy trì và mở rộng quan hệ với các đầu mối tuyển dụng nhằm xây dựng kênh cung cấp nguồn ứng viên ổn định và đa dạng, bổ sung vào cơ sở dữ liệu ứng viên
- Phỏng vấn, sàng lọc ứng viên phù hợp, tiềm năng.
- Làm việc trực tiếp với Khách hàng về quy trình cung cấp CV ứng viên, đặt lịch phỏng vấn, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Khách hàng

Yêu cầu năng lực  

- Biết lắng nghe và tiếp nhận ý kiến, chịu được áp lực cao
- Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tuyển Mass
- Tự tin và ứng xử tốt
- Khả năng tổ chức tốt

---

Further information will be discussed in the interview!
Interested candidates, please  APPLY  resumes as below
or, CONTACT US 

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

[9300]

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin