Senior HR Executive

Company: HR1's CLIENT

Industry: Manufacturing

email: --

phone:


Share with :

Bảng mô tả công việc:
 
• Thiết kế, phát triển và duy trì quy trình tuyển dụng trong tổ chức (bao gồm mô tả, định nghĩa đo lường tuyển dụng, báo cáo đo lường thường xuyên, thực hiện các hành động thích hợp để đóng các khoảng trống)
• Thiết kế ma trận lựa chọn để lựa chọn kênh tuyển dụng tối ưu và nguồn tuyển dụng
• Khám phá các thực tiễn tốt nhất của thị trường trong tuyển dụng và nhân sự và thực hiện các phương pháp hay nhất phù hợp trong tổ chức
• Xây dựng mối quan hệ chất lượng với các khách hàng nội bộ và các cơ quan tuyển dụng bên ngoài
• Giám sát và liên tục giảm chi phí của quá trình tuyển dụng
• Đặt chiến lược truyền thông truyền thông xã hội cho các hồ sơ công việc và chức năng khác nhau trong tổ chức
• Tiến hành phỏng vấn việc làm cho các vị trí công việc quản lý (hoặc các công việc chính trong tổ chức)
• Theo dõi luật lao động và thực hiện các thay đổi cần thiết để giữ cho quy trình tuân thủ
• Quản lý và phát triển đội ngũ tuyển dụng nhân sự trên toàn quốc.
• Hành vi như là một điểm liên lạc duy nhất cho các nhà quản lý liên quan đến chủ đề tuyển dụng
• Thiết kế & đào tạo phân phối trong tuyển dụng cho nhân viên tuyển dụng nhân sự và quản lý trực tiếp
• Thiết lập quy mô tuyển dụng hàng tháng
* Kinh nghiệm:
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm có liên quan với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh, tốt nhất là trong các cơ quan săn bắn đầu, MNC hoặc các công ty lớn trong nước
- Kinh nghiệm tuyển dụng tiếp thị, bán hàng và phát triển kinh doanh
- Kinh nghiệm trong tuyển dụng đại chúng là phải
- Kinh nghiệm làm việc tại công ty đa quốc gia với quy mô từ 300 nhân viên
- Kinh nghiệm trong việc thành lập một công ty mới là một lợi thế
- Bằng đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan

Interested parties, pls send your resume with current, expected salary and day of availability in MS WORD format by clicking Here OR Apply to complete the application. 

Personal data provided by applicants will be used strictly for recruitment purpose only

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin