Poultry R&D Specialist

Company: HR1's Client

Location : Dong Nai

email: info@hr1vietnam.com

phone: + (84) 28 3925 2566


Share with :

Mô tả công việc:

  • Develop solutions for poultry production/ Xây dựng các giải pháp cho chăn nuôi gia  cầm 
  • Applicate new technologies to the company's business/ Ứng dụng công nghệ mới  vào hoạt động kinh doanh của công ty 
  • Perform research based on poultry nutrition and physiology/ Thực hiện nghiên cứu  dinh dưỡng và sinh lý gia cầm 
  • Evaluation of products and develop new poultry feed solution/ Đánh giá sản phẩm và  phát triển giải pháp thức ăn gia cầm mới 
  • Standardization of poultry production system with research/ Tiêu chuẩn hóa hệ  thống chăn nuôi gia cầm với các nghiên cứu 

Yêu cầu công việc:

  • University degree or higher, majoring in Animal Husbandry - Veterinary Medicine or  related majors/ Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y  hoặc các chuyên ngành liên quan. 
  • Having knowledge in the field of Nutrition in Poultry feed/ Có kiến thức về lĩnh vực  Dinh dưỡng trong thức ăn Gia cầm. 
  • At least 3 years of working experience in the Poultry field./ Có kinh nghiệm làm việc  liên quan đến Mảng gia cầm ít nhất 3 năm. 
  • Can communicate in basic English/ Có thể giao tiếp căn bản bằng Tiếng Anh

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin