Planning & Demand Sup

Company: HR1's Client

Location : Bến Tre

email: --

phone:


Share with :

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
1 Dẫn dắt CBNV Phòng Điều độ sản xuất hoàn thành mục tiêu được giao.
2 Tổ chức & dẫn dắt cuộc họp S&OP, rà soát dự báo bán hàng hàng tháng.
3 Chịu trách nhiệm về kế hoạch sản xuất và kế hoạch nguyên vật liệu, bao bì sao cho hiệu quả nhất.
4 Quản lý, kiểm soát dự báo bán hàng và điều độ kế hoạch sản xuất theo đơn hàng được chấp nhận và theo tồn kho an toàn một cách hiệu quả.
5 Đảm bảo việc phân bổ kế hoạch sản xuất cho chuyền hợp lý.
6 Kiểm soát công suất của nhà máy và các chỉ số thành tích (KPI) của Phòng.
7 Xây dựng và duy trì các quy trình, hướng dẫn công việc cho Phòng.
8 Xây dựng và duy trì chính sách tồn kho thành phẩm & nguyên vật liệu, bao bì.
9 Đề xuất và thực thi các sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả cho công ty.
10 Cộng tác tốt với các phòng ban khác để hỗ trợ việc sản xuất và giao hàng đúng hạn.
11 Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề tồn đọng, phát sinh.
12 Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề tồn đọng, phát sinh.
13 Tổ chức huấn luyện cầm tay chỉ việc cho đội ngũ phòng về Excel/Word và kiến thức/kỹ năng chuyên môn.
14 Thực hiện các nhiệm vụ khác do GĐ chuỗi cung ứng hoặc cấp trên giao.
QUYỀN HẠN:
1 Hướng dẫn, đôn đốc nhân viên phòng Kế hoạch hoàn thành công việc.
2 Điều động nhân sự để đảm bảo đúng người đúng việc.
3 Báo cáo kịp thời những khó khăn, trở ngại hoặc các thắc mắc lên cấp trên để được hỗ trợ và giải quyết.

TRÌNH ĐỘ, KIẾN THỨC:

TRÌNH ĐỘ, KIẾN THỨC:
- Trình độ học vấn :Cử nhân Đại học/ Kỹ sư
- Trình độ chuyên môn:Chuyên ngành Kỹ thuật/ Kinh tế/ Quản trị kinh doanh/ Quản lý công nghiệp hoặc chuyên ngành khác có liên quan

- Kiến thức pháp luật Pháp luật đại cương.

KỸ NĂNG:
- Ngoại ngữ Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.

- Tin học Sử dụng tốt và thuần thục phần mềm vi tính: word, excel..
- Kỹ năng mềm Giao tiếp, thuyết trình tốt. Phân tích kết quả và lập các báo cáo chuyên môn.

NĂNG LỰC:
- Kinh nghiệm công tác Ít nhất 05 năm kinh nghiệm về quản lý kế hoạch dự báo, kế hoạch sản xuất và nguyên vật liệu/ bao bì

- Năng lực chuyên mônLLập kế hoạch, quản trị sản xuất. Quản lý nhân sự; Đào tạo và huấn luyện nhân viên;
- Năng lực chung Tư duy và giải quyết vấn đề tốt.
YÊU CẦU CHUNG:
- Giọng nói/ giao tiếp Dễ nghe, giao tiếp tốt
- Ngoại hình/ phong cách Dễ nhìn, thân thiện
- Phẩm chất cá nhân Trung thực, năng động, cẩn thận, nhiệt tình.

Interested parties, pls send your resume with current, expected salary and day of availability in MS WORD format by clicking Here OR Apply to complete the application. 

Personal data provided by applicants will be used strictly for recruitment purpose only

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin