Nutrition Feed R&D Manager

Company: HR1's Client

Location : Dong Nai

email: info@hr1vietnam.com

phone: + (84) 28 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

* Responsible for Feed R&D Team and members/ Chịu trách nhiệm về về R&D thức  ăn chăn nuôi và quản lý nhân viên 

* Manage formula and IOMC of all factories/ Quản lý công thức và IOMC của tất cả  các nhà máy 

* Research on finding new ingredients and setup nutrient value/ Nghiên cứu về việc  tìm kiếm các thành phần mới và thiết lập giá trị dinh dưỡng 

* Research on evaluation of ingredients/ Nghiên cứu đánh giá thành phần trong thức  ăn chăn nuôi 

* Forecasting Raw material costs for the future and giving direction/ Dự báo chi phí  nguyên vật liệu trong tương lai và đưa ra định hướng 

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

*Graduated Master/Dr. Degree about Animal Science and Veterinary  Medicine/ Tốt nghiệp Thạc Sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Chăn nuôi – Thú Y

* Has over 5 years of formulator experienced/ Có hơn 5 năm kinh nghiệm về công  thức 

* Experienced in Quality manage/ Có kinh nghiệm trong quản lý chất lượng 

* Have knowledge of animal nutrition and feed materials/ Có kiến thức về dinh  dưỡng vật nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 

* Intermediate level in English/ Tiếng anh tốt 

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin