Nhân Viên Kinh Doanh

Company: Khách hàng của HR1

Industry: Gaming

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Trách nhiệm:

 • Phối hợp cùng BGĐ đưa ra các gói sản phẩm từ hệ thống Website, facebook, youtube
 • Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/ quý/ năm
 • Đề xuất các chiến lược Marketing để tiếp cận khách hàng
 • Khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo đối tượng phù hợp với sản phẩm
 • Tư vấn sản phẩm, giúp khách hàng hiểu rõ về sản phẩm của công ty.
 • Theo dõi và chăm sóc khách hàng tiềm năng và khách hàng cũ.
 • Phối hợp cùng các bộ phận triển khai thực tế các gói sản phẩm cho khách hàng.
 • Báo cáo hiệu quả triển khai cho BGĐ và khách hàng.
 • Báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh của công ty theo tuần/ tháng/ quý/ năm

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm về sale online từ 1-2 năm
 • Đã từng Sale các gói quảng cáo là một lợi thế
 • Phối hợp cùng BGĐ phát triển kế hoạch và khai thác doanh thu cho công ty
 • Không yêu cầu tiếng Anh

#5606

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin