Legal Contract Manager

Company: HR1's Client

Location : HCMC

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Chủ trì hoặc phối hợp tham gia đàm phán đối với các hợp đồng Công ty ký kết theo phân công của Ban Tổng Giám Đốc/Người được Ban Tổng Giám Đốc ủy quyền
 • Chịu trách nhiệm việc soạn thảo, kiểm soát pháp lý đối với các hợp đồng liên quan đến các đối tác, khách hàng…
 • Thẩm tra toàn bộ hồ sơ pháp lý, hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác đầu tư và các hợp đồng liên quan khác trước khi trình Ban Tổng Giám Đốc phê duyệt.
 • Tổ chức việc thực hiện giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng của Tổng Công ty trong phạm vi các lĩnh vực hợp đồng do mình phụ trách.
 • Đại diện cho Tổng Công ty để giải quyết các tranh chấp liên quan đến các hợp đồng theo phân công của Ban Tổng Giám Đốc/Người được Ban Tổng Giám Đốc ủy quyền.
 • Đại diện theo ủy quyền của Ban Tổng Giám Đốc hoặc hỗ trợ pháp lý cho Ban Tổng Giám Đốc/Người được Ban Tổng Giám Đốc ủy quyền tham gia hoạt động giải quyết khiếu nại của khách hàng.
 • Chủ trì việc đánh giá và đưa ra các đề xuất về biện pháp phòng ngừa rủi ro pháp lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
 • Tổng kết đánh giá việc tuân thủ pháp luật của khu vực, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định nội bộ của Tổng Công ty.
 • Chủ trì dự thảo, xây dựng các quy định, văn bản nội bộ theo chức năng nhiệm vụ của Phòng Pháp Chế và Hợp Đồng
 • Chủ trì rà soát, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xây dựng các bộ hợp đồng khung, mẫu cho các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của Tổng Công ty.
 • Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp và Ban Tổng Giám Đốc.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Luật kinh tế hoặc các ngành liên quan trong và ngoài nước.
 • Có chứng chỉ hành nghề luật sư.
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm, trong đó 05 năm đảm nhiệm vị trí tương đương tại các Tổng Công ty hoặc tập đoàn lớn ngành Xây dựng, Kết cấu thép...
 • Hiểu biết tình hình kinh tế xã hội vĩ mô.
 • Nắm vững pháp luật đầu tư xây dựng; Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư; Luật đấu thầu; Luật Nhà ở, Luật đất đai; Luật lao động và các bộ luật liên quan.
 • Tiếng Anh lưu loát.
 • Giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông tin chính xác, thuyết phục, khéo léo.
 • Kỹ năng đàm phán tốt.
 • Là người tin cậy, đạo đức tốt.

---

Further information will be discussed in the interview!
Interested candidates, please APPLY resumes as below
or, CONTACT US

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com  | www.hr1vietnam.com 
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com  
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com  

[7528]

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin