List of jobs

Job Title Industry Location Salary Date Post
Giám đốc Pháp chế High Technology Bac Giang

Negotiation

29/03/2023
Chuyên Viên Pháp Chế High Technology Bac Giang

Negotiation

16/01/2023