Giám Đốc/Phó Giám đốc Chi Nhánh

Company: HR1's Client

Industry: Securities

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng và giám sát thực thi kế hoạch: 

 • Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về quản lý tình hình tài chính, kinh doanh của Chi nhánh;
 • Xây dựng và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch hoạt động cụ thể của từng Phòng ban;
 • Giám sát việc thực thi kế hoạch của từng Phòng ban và kịp thời phổ biến, ghi nhận các ý kiến và  có những hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. 

Chăm sóc và phát triển khách hàng: 

 • Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện hữu tại khu vực; 
 • Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới tại khu vực và các tỉnh lân cận để mở rộng thị trường,  phạm vi hoạt động của Chi nhánh. 

Phát triển đội ngũ: 

 • Xây dựng môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp cho Chi nhánh; 
 • Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nhân sự của Chi nhánh: triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo  huấn luyện, đôn đốc thực hiện và đánh giá kết quả công việc. 

Quản trị rủi ro:

 • Theo dõi, giám sát và đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục và an toàn nhằm đảm bảo  tuân thủ các quy định, chính sách của Công ty và ngành; 
 • Xây dựng phương án ngăn ngừa đối với các rủi ro có thể xảy ra.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành Kinh tế/Chứng khoán/Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan; 
 • Tối thiểu 03-05 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành chứng khoán/ngân hàng/tài chính, trong  đó có ít nhất 03 năm làm việc ở các vị trí quản lý; 
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phụ trách các mảng nghiệp vụ Môi giới và Tư vấn chứng khoán,  có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán; 
 • Có khả năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề; 
 • Giao tiếp tốt, biết cách xây dựng và mở rộng nhiều mối quan hệ xã hội; 
 • Am hiểu Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán; 
 • Trình độ ngoại ngữ, tin học: Tiếng anh giao tiếp tốt, thành thạo vi tính văn phòng.

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

[9049]

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin