Giám Đốc Điều Hành Nhà Máy

Company: HR1's Client

Location : Ninh Binh

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công tác xây dựng chiến lược và quản lý kế hoạch sản xuất:

 • Tổ chức xây dựng và rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Nhà máy
 • Tổ chức xây dựng và rà soát kế hoạch sản xuất để đáp ứng yêu cầu năng suất của từng đơn hàng
 • Phê duyệt kế hoạch chuyền theo từng mã hàng 
 • Tham gia xây dựng chiến lược của NWF 

Công tác chuẩn bị sản xuất: 

 • Phê duyệt NCC và đơn đặt hàng thùng, túi, chỉ gửi NCC 
 • Rà soát, phê duyệt quy trình may cho từng mã hàng 
 • Rà soát, phê duyệt định mức thời gian chuẩn cho chuyền may theo sơ đồ chuyền 
 • Tổ chức theo dõi, kiểm soát tiến độ NPL, đảm bảo NPL (NPL do nhà máy trực tiếp đặt hàng) đồng bộ trước khi sản xuất 

Công tác kiểm soát sản xuất: 

1. Quyết định phương án xử lý các sự cố liên quan đến

 • Sự cố liên quan đến vải hoặc phụ liệu 
 • Sự cố liên quan đến máy móc 
 • Sản phẩm lỗi phát hiện sau khi đóng gói 

2. Ký duyệt các hồ sơ giao hàng cho khách hàng 

3. Phê duyệt phương án điều chỉnh kế hoạch chuyền trong trường hợp sản xuất không đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch ban đầu 

4. Công tác tổng kết sau sản xuất 

 • Phê duyệt phương án làm việc với các bên liên quan để yêu cầu bồi thường cho các tổn thất phát sinh trong quá trình sản xuất 
 • Phê duyệt hồ sơ giao hàng
 • Chịu trách nhiệm tổ chức giao hàng hoặc phối hợp với HPO giao hàng cho khách hàng
 • Tổ chức theo dõi, thống kê số liệu tồn kho NPL 
 • Quyết định phương án xử lý vải thừa, PL tồn, sản phẩm lỗi, phế liệu 
 • Phê duyệt báo cáo thanh khoản 
 • Phê duyệt báo cáo tổng hợp doanh thu, lỗ/lãi sau mỗi đơn hàng 

Công tác hỗ trợ sản xuất: 

1. Công tác tổ chức nhân sự 

 • Chịu trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất mô hình, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận thuộc nhà máy 
 • Tổ chức phân giao nhiệm vụ cho CBCNV, giám sát, đánh giá, hỗ trợ, quản lý tiến độ chất lượng; Chịu trách nhiệm đánh giá kết quả công việc của cấp quản lý trong Nhà máy 
 • Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm CBCNV
 • Phê duyệt Kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, huấn luyện cho CBCNV, 
 • Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách lương, khen thưởng/ kỷ luật, văn hóa đội nhóm…cho CBCNV 

2. Công tác hành chính mua sắm 

 • Tổ chức xây dựng và phê duyệt các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, chính sách trong các lĩnh vực hoạt động và chuyên môn của Nhà máy 
 • Quản lý tài sản, thông tin văn thư lưu trữ của Nhà máy 
 • Quản lý hành chính của các vị trí quản lý 
 • Phê duyệt kế hoạch/đề nghị/hợp đồng mua sắm vật tư, trang thiết bị, VPP, linh kiện máy móc; quản lý tài sản của nhà máy 

3. Công tác quản lý tuân thủ, ATLĐ, PCCC 

 • Tổ chức xây dựng và quản lý việc tuân thủ nội quy nhà máy 
 • Chịu trách nhiệm duy trì, quản lý việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
 • Phê duyệt kế hoạch PCCC; Tổ chức xây dựng/phê duyệt/ban hàng các quy định/ hướng dẫn về các hoạt động đảm bảo an toàn lao động trong Nhà máy 

4. Công tác tài chính - kế toán 

 • Phê duyệt các khoản chi, các giao dịch hành chính của Nhà máy
 • Phê duyệt báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo quyết toán thuế 
 • Chịu trách nhiệm thanh quyết toán lương, thưởng, quyết toán thuế cho CBCNV toàn nhà máy 

Nhiệm vụ khác: 

 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất 
 • Chủ động tham mưu cho Cấp trên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cấp trên 
 • Tuân thủ các nội quy, quy định của Nhà máy và quy định của Pháp luật 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất 
 • Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm ở vị trí tương đương trong công ty may mặc xuất khẩu hoặc nội địa. 
 • Đọc các văn bản Tiếng Anh cơ bản, thông thường; Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức đô cơ bản

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

[9830]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin