IT Security Executive

Company: The company manufactures dairy products

Location : Ha Noi

email: info@hr1vietnam.com

phone: (028)39252566


Share with :

Phòng/Ban - Department/Section: IT Security & Audit Manager

Chế độ

 • Thời gian làm việc: 8h30 – 18h từ T2 – T6 nghỉ trưa 1,5 tiếng
 • Lương tháng 13, 14 ( tùy theo kết quả kinh doanh)
 • Đóng bảo hiểm theo quy định
 • Có bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên
 • Quy mô; VP HN: 300 nhân viên
 • Toàn công ty: >1500 nhân viên

JOB QUALIFICATION

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ATTT hoặc CNTT
 • Kinh nghiệm – Experience Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
  Ngoại ngữ - Foreign language Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp
 • tiếng Anh căn bản
 • Độ tuổi - Age group 25-40


Kỹ năng yêu cầu – Skills required for the job:
 Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về về quản lý vận hành, giám sát ATTT
 Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức lớn, hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vựcmtài chính, ngân hàng, hoặc công ty cung cấp giải pháp ATTT
 Kinh nghiệm triển khai, vận hành, tối ưu các hệ thống/giải pháp ATTT, giám sát ứng phó sự cố ATTT
 Kinh nghiệm triển khai các tiêu chuẩn và chính sách ATTT
 Hiểu biết sâu về các quy trình xử lý sự cố, vận hành (quản lý thay đổi, quản lý vấn đề, hỗ trợ người dùng,..)
 Hiểu biết kiến thức nền tảng: mạng, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu.
 Hiểu biết về quản lý rủi ro CNTT
 Ưu tiên có Chứng chỉ CEH
 Kỹ năng phân tích và xử lý sự cố
 Kỹ năng giao tiếp tốt (Nói và viết)
 Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm

MÔ TẢ TÓM TẮT CÔNG VIỆC - SUMMARISED JOB DESCRIPTION

  Main duties & responsibilities  Measures KPI’s 
(1) - Tham gia triển khai, vận hành và giám sát các hệ thống an ninh bảo mật (Endpoint Security, Firewall, WAF, Web Filtering, IPS, WAF, Email Gateway,…) đảm bảo tính sẵn sàng cho các ứng dụng dịch vụ đồng thời tuân thủ theo các tiêu chuẩn/chính sách trong vận hành hệ thống
- Tham gia thiết kế và triển khai các dự án liên quan đến bảo mật và các dự án CNTT
- Triển khai hoạt động tối ưu hóa hạ tầng bảo mật THG: kiểm soát truy cập máy chủ, internet, email, dữ liệu Tập đoàn,... theo chính sách IT
- Rà soát đánh giá hệ thống định kỳ để đưa ra phương án tối ưu/nâng cấp nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động và tối ưu biện pháp ATTT 
- Hệ thống an ninh bảo mật được triển khai, giám sát bảo vệ các hệ thống trọng yếu. Hệ thống được quản lý và vận hành, sau tối ưu chạy ổn định không gây ra sự cố lớn
(2)


- Quản lý và hỗ trợ các yêu cầu dịch vụ bảo mật từ các đơn vị Tập đoàn
- Hỗ trợ các phòng ban xác định và xử lý lỗi liên quan tới hạ tầng bảo mật


- Yêu cầu hỗ trợ, lỗi được xử lý kịp thời
(3) - Xây dựng và cập nhật các tài liệu giám sát ứng phó sự cố, vận hành hệ thống an ninh bảo mật, tiêu chuẩn cấu hình, hướng dẫn vận hành - Tài liệu vận hành, tiêu chuẩn cấu hình được xây dựng và ban hành
(4)

- Nghiên cứu và đề xuất các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, vận hành giải pháp và dịch vụ hỗ trợ ATTT

 

- Sáng kiến nâng cao hiệu quả giám sát, vận hành giải pháp và dịch vụ hỗ trợ ATTT đề xuất được triển khai áp dụng

5283

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin