Human Resource Director

Company: HR1's Client

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản trị và hoạch định nguồn nhân lực.

 • Quản lý, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung trong mọi hoạt động của khu vực mình phụ trách.
 • Tham gia vào quá trình xây dựng và triển khai quy trình, hệ thống quản lý nhân sự.
 • Lên phương án tối ưu hóa quy trình làm việc, các nghiệp vụ nhân sự
 • Báo cáo trực tiếp và tham mưu, đề xuất cho Giám Đốc các phương án để nâng cao, phát triển tổng thể nguồn nhân lực.

2. Tuyển dụng

 • Xây dựng và quản lý kế hoạch tuyển dụng, ngân sách tuyển dụng đã lập với mục tiêu đảm bảo nguồn nhân lực vận hành cho các bộ phận theo từng giai đoạn hoạt động.
 • Tham gia đề xuất và tối ưu các quy trình, các biểu mẫu thống nhất dùng trong công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự.
 • Quản lý chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn, kiểm tra, giám sát công việc tuyển dụng nhằm mục đích đưa ra phương án tối ưu, thúc đẩy tối đa năng suất nguồn nhân lực.

3. Đào tạo và phát triển

 • Lên chiến lược và các phương án đào tạo nhân lực theo “vòng đời” của mỗi cá nhân theo từng giai đoạn hoạt động của công ty gồm đào tạo Hội nhập, nâng cao nghiệp vụ, đào tạo phát triển, nâng cao nhận thức, năng suất lao động & thu nhập nhân viên.
 • Lên phương án và tổ chức triển khai các hoạt động gắn kết nhân sự
 • Kiểm soát chất lượng, hiệu quả đào tạo, đánh giá sát sao, quy hoạch đội ngũ nhân sự đào tạo thường xuyên nhằm đem lại một kết quả đào tạo nhân sự tốt nhất.
 • Liên tục xây dựng, cải tiến và triển khai khung đánh giá năng lực.
 • Phát hiện và phát triển nhân sự tiềm năng, từ đó có định hướng và kế hoạch sử dụng nhân lực hiệu quả.

4. Lương thưởng và các chế độ

 • Triển khai và quản lý các chính sách, chế độ cho nhân sự theo quy định của công ty và của Pháp luật hiện hành.
 • Đảm bảo vấn đề Quan hệ lao động.
 • Cập nhật các thay đổi của Luật lao động, luật bảo hiểm, luật thuế thu nhập…
 • Đề xuất các chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, quản lý phòng nhân sự với tối thiểu 8 nhân viên.
 • Có đam mê và mục tiêu phát triển rõ ràng trong lĩnh vực Nhân sự, định hướng phát triển con người.
 • Có kiến thức chuyên môn chắc chắn về Nhân sự, Luật.
 • Có tư duy hệ thống, tư duy tổng thể và khả năng triển khai làm việc chi tiết.
 • Kỹ năng tổ chức, quản lý đội nhóm, phân công giao việc, ủy thác.
 • Có khả năng tạo ảnh hưởng, huấn luyện & phát triển nhân viên.
 • Hiểu và nắm bắt rõ về tâm lý, hành vi con người.
 • Am hiểu, có kinh nghiệm làm việc với LĐPT là lợi thế. 
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Tập đoàn/ Công ty/ Doanh nghiệp vận hành chuỗi có quy mô > 1000 nhân viên.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Trung

---

Interested candidates, please APPLY resumes as below
or, CONTACT US

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com
A: 12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City
W: http://www.hr1vietnam.com
In: https://www.linkedin.com/hr1vietnam
Fb: https://fb.com/hr1vietnam

[6514]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin