Email Marketing

Company: HR1's Client

Location : Ha Noi

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Trách nhiệm:
- Tìm hiểu về thị trường sản phẩm , thị trường ngách, phân chia các thị trường ngách
- Tạo các danh sách email theo chủ đề, từng nhóm đối tượng khách hàng
- Tìm kiếm và xây dựng được tập khách hàng mới, khách hàng tiềm năng qua email
- Quản lý quy trình email marketing một cách hiệu quả, quản lý các chương trình đạt đến chỉ số nhất định về tỷ lệ mở, tỷ lệ xem … góp phần tăng tỷ lệ mua hàng, gia tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng

Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm về digital marketing (content, facebook ads, google ads, SEO v.v...).
- Có kinh nghiệm trực tiếp về email marketing cho inhouse/agency.
- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng mailchimp/Klaviyo hoặc các phần mềm khác tương đương.
- Trình độ Tiếng Anh tương đương IELTS 6.0

#5550

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin