Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (Area Sales Manager)

Company: Khách hàng của HR1

Industry: FMCG

Location : CAMBODIA

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Mô tả công việc:

 • Hoạch định & thực thi kế hoạch bán hàng nhằm đạt mục tiêu & hiệu quả công ty giao hàng năm/ quý/ tháng
 • Đề xuất, phối hợp triển khai, kiểm tra thực hiện chương trình khuyến mãi hiệu quả
 • Đề xuất, phối hợp triển khai thực hiện các chiến dịch bán hàng theo mùa/ vùng/ sản phẩm
 • Huấn luyện và phát triển nhân viên
  - Phát triển mối quan hệ với khách hàng
  - Chăm sóc, xử lý các vấn đề phát sinh về dịch vụ khách hàng
 • Triển khai hoạt động khảo sát thị trường/ sản phẩm
 • Đề xuất và phối hợp cùng các bộ phận liên quan phát triển sản phẩm mới cho Công ty
 • Kiểm soát công nợ khách hàng an toàn
 • Phối hợp Chuỗi cung ứng phát triển dịch vụ giao hàng

Yêu cầu:

 • Phải nói được tiếng Việt và tiếng Campuchia
 • Làm việc tại Campuchia
 • Có kinh nghiệm trong ngành FMCG
 • Đã từng hoặc đang làm việc cho thị trường Campuchia là 1 lợi thế


Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin